Casa G

Modificare parțială locuință privată în Roman

Design interior

Preluarea proiectului în stadiul de execuție finalizat până la cota 0,00, intervenții asupra golurilor interioare și exterioare, a compartimentărilor nestructurale, a înălțimii nivelurilor, dar și modificări estetice și structurale ale terasei, păstrându-se însă conceptul inițial al locuinței.